Reacties op ‘Professionaliteit van docenten moderne vreemde talen’ van Erik Kwakernaak met een nawoord van de auteur zelf

Auteurs

  • Christien van Gool
  • Jacques Haenen
  • Gerrit Jan Koopman
  • Tineke Ris
  • Anneke de Vries

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leraren, professionaliteit

Samenvatting

Dit nummer opent met een aantal reacties op het artikel van Erik Kwakernaak ‘Professiona-liteit van docenten moderne vreemde talen’ uit het juninummer van Levende Talen Tijdschrift. De auteur zette daarin uiteen dat met de communicatieve aanpak het doeltaalgebruik van docenten moderne vreemde talen eerder achteruit is gegaan dan toegenomen. Hij vroeg zich daarbij af dit symptomatisch was voor manco’s in de professionaliteit van mvt-docenten. Het artikel heeft veel collega’s aan het denken gezet; we nemen hier vier reacties op met een nawoord van de auteur zelf.

Downloads

Citeerhulp

Gool, C. van, Haenen, J., Koopman, G. J., Ris, T., & Vries, A. de. (2004). Reacties op ‘Professionaliteit van docenten moderne vreemde talen’ van Erik Kwakernaak met een nawoord van de auteur zelf. Levende Talen Tijdschrift, 5(3), 3–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/498

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)