Receptief, productief, en receptief+productief woorden leren: wat maakt het uit?

Auteurs

  • Jan-Arjen Mondria
  • Boukje Wiersma

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, taalvorm, taalinhoud, receptieve vaardigheid, productieve vaardigheid

Samenvatting

De centrale vraag in dit artikel hoe woorden in een vreemde taal het best geleerd kunnen worden: als je woorden in een vreemde taal receptief moet kennen, van de vreemde taal naar de moedertaal, moet je ze dan alleen receptief leren, of heeft het zin om ze ook ze ook productief te leren omdat je ze dan wellicht beter onthoudt? Deze praktijkvraag vormde het uitgangspunt voor het leerexperiment waarvan Jan-Arjen Mondria en Boukje Wiersma in dit artikel verslag doen. Daarbij bleek, in afwijking van de verwachting, dat het zowel receptief als productief leren van woorden tot een vergelijkbare receptieve retentie leidde als receptief leren alleen. Eveneens onverwacht leidde het zowel productief als receptief leren tot een vergelijkbare productieve retentie als productief leren alleen.

Downloads

Citeerhulp

Mondria, J.-A., & Wiersma, B. (2004). Receptief, productief, en receptief+productief woorden leren: wat maakt het uit?. Levende Talen Tijdschrift, 5(3), 29–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/501

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.