De ontwikkeling van een woordenlijst academisch Nederlands

Auteurs

  • Madeleine Hulsen
  • Edith Schouten
  • Harald Baayen
  • Rob Schreuder

Trefwoorden:

Nederlands, wo, woordenschat

Samenvatting

Madeleine Hulsen, Edith Schouten, Harald Baayen en Rob Schreuder beschrijven de ontwikkeling van een woordenlijst academisch Nederlands. De lijst is opgesteld voor anderstalige (aspirant-)studenten en is bedoeld als hulpmiddel bij het lezen en begrijpen van academische teksten. In de tekst wordt vooral ingegaan op de samenstelling van de lijst en op het corpusonderzoek waarop de lijst gebaseerd is. Het artikel besluit met enkele voorbeelden uit een idioomboek dat naast de lijst een groot aantal woordenschatoefeningen bevat.

Downloads

Citeerhulp

Hulsen, M., Schouten, E., Baayen, H., & Schreuder, R. (2002). De ontwikkeling van een woordenlijst academisch Nederlands. Levende Talen Tijdschrift, 3(3), 11–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/619

Nummer

Sectie

Artikelen