Student-oriented activities in literature study

Sally Ribnick

Samenvatting

Sally Ribnick vraagt zich in ‘Student-oriented activities in literature study’ af hoe een docent al die prachtige maar soms moeilijk toegankelijke teksten op een zodanige manier kan aanbieden dat de leerlingen er waardering voor krijgen en er iets aan hebben. Ribnick houdt in haar bijdrage een pleidooi voor de text-experiencing methode. Zij laat zien dat wanneer het lezen van een tekst gecombineerd wordt met het uitvoeren van daaraan gekoppelde activiteiten de betrokkenheid van de leerlingen groter wordt, waardoor zij er voor zichzelf iets wezenlijks aan overhouden. Deze gedachte en de talrijke voorbeelden waarmee het artikel gelardeerd is, leveren een inspirerende tekst op die van harte ter lezing wordt aanbevolen, ook aan docenten die een andere taal dan Engels onderwijzen.


Trefwoorden


Literatuuronderwijs; didactiek; Engels

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.