Hoe zat het ook alweer met de argumentatieleer?

Auteurs

  • Frans van Eemeren

Trefwoorden:

talenonderwijs, argumentatie-onderwijs

Samenvatting

Van Eemeren geeft een korte inleiding in de argumentatietheorie en licht enkele kernbegrippen toe. Deze informatie is waardevol voor leerkrachten die argumentatie-onderwijs geven (of overwegen hiertoe over te gaan). In hoeverre het ook wenselijk is dat leerlingen zich deze theorie eigen maken lijkt ons een punt van discussie.

Downloads

Citeerhulp

Eemeren, F. van. (2000). Hoe zat het ook alweer met de argumentatieleer?. Levende Talen Tijdschrift, 1(1), 4–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/644

Nummer

Sectie

Artikelen