Hoe zat het ook alweer met de argumentatieleer?

Frans van Eemeren

Samenvatting

Van Eemeren geeft een korte inleiding in de argumentatietheorie en licht enkele kernbegrippen toe. Deze informatie is waardevol voor leerkrachten die argumentatie-onderwijs geven (of overwegen hiertoe over te gaan). In hoeverre het ook wenselijk is dat leerlingen zich deze theorie eigen maken lijkt ons een punt van discussie.


Trefwoorden


talenonderwijs; argumentatie-onderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.