Discussie gesloten. Het debat op school – een betoog

Auteurs

  • Coen Gelinck

Trefwoorden:

talenonderwijs, argumentatie-onderwijs, spreekvaardigheid, luistervaardigheid

Samenvatting

Gelinck rapporteert over een studie naar de positie van de training van spreek- en luistervaardigheid – en specifieker van de vaardigheid in het debatteren – in het voortgezet onderwijs. Hij gaat in op bezwaren die veel leerkrachten ervan weerhouden mondelinge taalvaardigheidstraining een plaats te geven in hun lessen en houdt een pleidooi voor de versterking van de positie van het debatonderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Gelinck, C. (2000). Discussie gesloten. Het debat op school – een betoog. Levende Talen Tijdschrift, 1(1), 21–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/646

Nummer

Sectie

Artikelen