Argumenteren in het literatuuronderwijs. Over ‘warrant’, leesautobiografie en smaakontwikkeling

Auteurs

  • Joop Dirksen

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, argumentatie-onderwijs, leesdossier, smaakontwikkeling

Samenvatting

Dirksen doet in zijn bijdrage voorstellen voor de koppeling van argumentatie- en literatuuronderwijs. Hij stelt dat gesprekken over gelezen literaire teksten meer diepgang kunnen krijgen wanneer de leerlingen moeten expliciteren welke normen zij aanleggen bij de beoordeling van boeken. Eén van de mogelijkheden is het laten expliciteren van verborgen argumenten.

Downloads

Citeerhulp

Dirksen, J. (2000). Argumenteren in het literatuuronderwijs. Over ‘warrant’, leesautobiografie en smaakontwikkeling. Levende Talen Tijdschrift, 1(1), 27–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/647

Nummer

Sectie

Artikelen