Taalgericht vakonderwijs: een nieuwe impuls voor taalbeleid

Auteurs

  • Maaike Hajer
  • Theun Meestringa
  • Marleen Miedema

Trefwoorden:

taalbeleid, vakonderwijs

Samenvatting

Hajer, Meestringa en Miedema maken de balans op van tien jaar taalbeleid. Naar hun oordeel heeft dit beleid niet opgeleverd wat ervan werd gehoopt. In een heldere analyse geven zij aan aan welke factoren hier mogelijk debet aan zijn. De auteurs stellen dat het taalbeleid een nieuwe impuls nodig heeft in de vorm van ‘Taalgericht vakonderwijs’. Na het lezen van het artikel blijft het de vraag of sommige van de factoren die verantwoordelijk worden gesteld voor het beweerde gebrek aan succes van taalbeleid (bijvoorbeeld problemen met het inpassen van veranderingen in het schoolontwikkelingsbeleid) niet even zeer een belemmering kunnen gaan vormen voor het invoeren van taalgericht vakonderwijs. Daarnaast staat te bezien of de verwachtingen die in het artikel worden gewekt ten aanzien van transfer tussen schoolvakken niet te hoog gespannen zijn.

Downloads

Citeerhulp

Hajer, M., Meestringa, T., & Miedema, M. (2000). Taalgericht vakonderwijs: een nieuwe impuls voor taalbeleid. Levende Talen Tijdschrift, 1(1), 34–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/648

Nummer

Sectie

Artikelen