Toetsing en vernieuwing in het vreemde-talenonderwijs

Erik Kwakernaak, Aart Pouw

Samenvatting

Kwakernaak en Pouw geven in hun opiniërende bijdrage een kritische bespreking van de nieuwe examenprogramma’s voor de moderne vreemde talen voor havo en vwo. Tot de door hen bekritiseerde punten behoren: het ontbreken van een beleids- en ontwikkelingsperspectief voor het Nederlandse vreemde-talenonderwijs, de openheid en het gebrek aan duidelijkheid van de examenprogramma’s waar het gaat om toetsvormen en belangrijke toetscondities in de schoolexamens, de gebrekkige specificatie van taalhandelingen (‘taalvaardigheden’), beoordelingscriteria en beheersingsniveaus en het te zware gewicht dat nog altijd toegekend wordt aan intensief lezen. Nu de kritiek op een rijtje is gezet, zijn de diverse geledingen aan zet die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het vreemde-talenonderwijs om werk maken van de aanbevelingen die de auteurs aan het eind van hun artikel formuleren.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; toetsing; vernieuwing; examen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.