Signalen van dyslexie in het mbo

Truus Schijf

Samenvatting

In een eerder artikel (Schijf 2000) heb ik beschreven wat de stand van zaken is in het onderzoek naar dyslexie. De Gezondheidsraad (Gezondheidsraad 1995) en de Stichting Dyslexie Nederland (Van der Leij e.a. 2000) beschouwen dyslexie als een stoornis, die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). De stoornis wordt waarschijnlijk veroorzaakt door subtiele erfelijke afwijkingen in de hersenen, terwijl er meestal wel sprake is van een goed begrip van de taal. Dit tweede artikel gaat over het onderzoek voor mijn doctoraalscriptie (Schijf 1999) dat gericht was op het signaleren van dyslectische leerlingen in het mbo.


Trefwoorden


dyslexie; mbo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.