Het verbeteren van tekstbegrip met behulp van sorteertaken

Lotte Vermeij

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gebruik van sorteertaken ter verbetering van tekstbegrip, in de derde klas havo/vwo. In een viertal lessen leerden de leerlingen uit de experimentele groep wat sorteertaken zijn, hoe ze sorteertaken op konden lossen en ten slotte hoe ze zelf sorteertaken konden maken en toepassen bij het lezen van een tekst. De controlegroep kreeg op de ‘traditionele’ manier les: zij moest zelfstandig tekstbegrip oefenen door middel van het lezen van teksten en het maken van meerkeuzevragen over de teksten. Door de sorteertaken doorzagen de leerlingen uit de experimentele groep de structuur van zakelijke teksten beter; vooral op de vragen over de verbanden in de tekst scoorden ze hoger. Deze nieuwe aanpak van tekstbegrip resulteerde in een significant hoger cijfer in de experimentele groep dan in de controlegroep op een tekstbegriptoets na afloop van de lessenserie.


Trefwoorden


tekstbegrip; sorteertaken; havo, vwo;

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.