Beter schrijven bij geschiedenis; effecten van schrijfinstructie op algemene tekstkwaliteit en historisch redeneren

Jannet van Drie, Martine Braaksma, Carla van Boxtel

Samenvatting

Jannet van Drie, Martine Braaksma en Carla van Boxtel proberen meer zicht te krijgen op de effecten van typen schrijfinstructie op de kwaliteit van het schrijven. In een experimentele studie hebben zij gekeken naar de effecten van een algemene schrijfinstructie zoals die bij het vak Nederlands gegeven kan worden, en van een domeinspecifieke schrijfinstructie gericht op het schrijven bij geschiedenis, op algemene tekstkwaliteit en de kwaliteit van het historisch redeneren in de teksten. Daarnaast keken ze of sterkere en zwakkere schrijvers meer of minder baat hadden bij een bepaald type instructie. De kwaliteit van historisch redeneren bleek hoger bij de domeinspecifieke instructie en er waren geen verschillen tussen de condities op algemene tekstkwaliteit. Zwakkere of sterkere schrijvers hadden geen baat bij verschillende typen instructie.


Trefwoorden


schrijfvaardigheid; schrijfstrategie; schrijfproces; vo; redeneren

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.