LTM, jaargang 104 (2017) 5

LTM, jaargang 104 (2017) 5

Linda Ackermans Samenvatting pdf
Bruggen bouwen: Van Zwigtman tot Hermans 4-8
Erik Kwakernaak Samenvatting pdf
Naamvallen en kiemcellen 10-15
Willemijn Zwart, Huub Punte Samenvatting pdf
De meerwaarde van streektaal voor het spellingonderwijs: Spelambigue woorden eenvoudiger spellen dankzij het Nedersaksisch 18-22
Bart van der Leeuw, Theun Meestringa Samenvatting pdf
Samenhangend onderwijs in geletterdheid in alle vakken (deel 1): Nederlands als kernvak 24-28
Rob van Veen Samenvatting pdf
Geheugenverlies, virtual reality, menseneters en ondergronds verzet: Bijzondere verhalen voor jongeren in de onder- en bovenbouw 32-33
Eva Overman Samenvatting pdf
The Hate U Give: Opdat wij niet vergeten 34-35
Peet Hopmans Samenvatting pdf
Woorden leren omschrijven in een vreemde taal met Smoezen 36-37
Henk la Roy, Roland Bruijn Samenvatting pdf
Flipgrid en het HPC-model 38-39
Jan de Jong Samenvatting pdf
De dichter en de kermisexploitant 42-43
Erik Kwakernaak Samenvatting pdf
Tegennatuurlijke meertaligheid 43-44
Judith Richters Samenvatting pdf
Onderwijs 2032: waar staan we nu? 45


ISSN: 1566-2705