Voorstel leerplan jeugdliteratuur in de basisvorming. Een discussiestuk

Auteurs

  • Koos Hawinkels

Trefwoorden:

jeugdliteratuur, basisvorming

Samenvatting

Koos Hawinkels start een rubriek over boeken die niet altijd bij recensenten tercht komen, maar wel van belang zijn voor talenleraren. Deze keer over filmkunde, de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Schoolvoorbeeelden, de Odyssee en Babyion aan de Rhóne Koos Hawinkels laat het daar niet bij. Vanaf dit nummer zullen met een zekere regelmaat weer jeugdboeken besproken. De redactie is blij dat de draad weer wordt opgevat.

Citeerhulp

Hawinkels, K. (1992). Voorstel leerplan jeugdliteratuur in de basisvorming. Een discussiestuk. Levende Talen Magazine, 79(467), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1507

Nummer

Sectie

Artikelen