Leraren en hun beroepsidentiteit

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

recensie

Samenvatting

Recensie. In de eerste helft van het boek schetst Leenheer de discussies, politieke perikelen en de lotgevallen van de leraren rondom middenschool en voortgezet basisonderwijs, basisvorming, herziening tweede fase havo/vwo, vmbo, het parlementair onderzoek van de commissie-Dijsselbloem en Onderwijs2032. Jammer genoeg valt Curriculum.nu buiten het bestek. In een intermezzo onder de titel ‘De strijd om het curriculum’ zet Rob Diephuis de vragen waar het om gaat op een rijtje en schetst hij de manieren waarop sinds de Mammoetwet de discussie werd gevoerd en besluiten tot stand kwamen. Tot slot beschrijft Leenheer in drie hoofdstukken de opkomst van de lerarenopleidingen en de nascholing, de ontwikkeling van de schoolorganisatie en die van de beroepsorganisaties van en voor leraren tot en met de ondergang van de Onderwijscoöperatie. Een epiloog spitst zich toe op de vraag waarom het de leraren niet lukt zich te verenigen in één maatgevende beroepsorganisatie, om vanuit een duidelijke beroepsidentiteit als eenheid te functioneren.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2020). Leraren en hun beroepsidentiteit. Levende Talen Magazine, 107(1), 49–50. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2003

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.