Adviezen van leerlingen, leraren en onderzoekers voor het schrijven van een goed examenopstel

Auteurs

  • Antoine Braet
  • Rob Schoonen
  • Ellen Sjoer

Trefwoorden:

Nederlands, schrijfvaardigheid, opstel

Samenvatting

Braet en anderen vroegen een groot aantal leerlingen, een klein aantal leraren en een nog kleiner aantal onderzoekers en didactici adviezen te geven voor het schrijven van een opstel. Op basis van de binnengekomen reacties kan geconcludeerd worden dat er een behoorlijke mate van consensus bestaat tussen de drie groepen over zowel de eisen die je aan het opstel zou kunnen stellen als de proces-aanwijzingen die gevolgd zouden moeten worden. Van die consensus zou positief gebruik van gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door de produkteisen als criteria te gaan hanteren bij de beoordeling van het opstel op het eindexamen. Daarnaast zouden de adviezen als gemeenschappelijke leidraad moeten gaan fungeren in het schrijfonderwijs.

Citeerhulp

Braet, A., Schoonen, R., & Sjoer, E. (1994). Adviezen van leerlingen, leraren en onderzoekers voor het schrijven van een goed examenopstel. Levende Talen Magazine, 81(494), 528–532. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1302

Nummer

Sectie

Artikelen