Adviezen van leerlingen, leraren en onderzoekers voor het schrijven van een goed examenopstel

Antoine Braet, Rob Schoonen, Ellen Sjoer

Samenvatting

Braet en anderen vroegen een groot aantal leerlingen, een klein aantal leraren en een nog kleiner aantal onderzoekers en didactici adviezen te geven voor het schrijven van een opstel. Op basis van de binnengekomen reacties kan geconcludeerd worden dat er een behoorlijke mate van consensus bestaat tussen de drie groepen over zowel de eisen die je aan het opstel zou kunnen stellen als de proces-aanwijzingen die gevolgd zouden moeten worden. Van die consensus zou positief gebruik van gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door de produkteisen als criteria te gaan hanteren bij de beoordeling van het opstel op het eindexamen. Daarnaast zouden de adviezen als gemeenschappelijke leidraad moeten gaan fungeren in het schrijfonderwijs.


Trefwoorden


Nederlands; schrijfvaardigheid; opstel

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.