Tekstbegrip en woordselectie in het vreemde-talenonderwijs. Een kwantitatieve benadering

Peter Groot

Samenvatting

Hoeveel en welke woorden zijn nodig voor welk niveau van tekstbegrip? Peter Groot presenteert in zijn bijdrage een mogelijke alternatieve benadering van het woordselectieprobleem. In plaats van een bepaald aantal woorden als uitgangspunt te nemen, stelt hij de vraag wat je met een bepaald aantal woorden kunt doen. Met andere woorden: hoeveel woorden van een tekst moeten bekend zijn om een zodanig hoog dekkingspercentage te bereiken, dat die tekst met begrip gelezen kan worden. Groot doet verslag van onderzoek naar met name dit laatste.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; Nederlands; woordenschat

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.