Tekstbegrip en woordselectie in het vreemde-talenonderwijs. Een kwantitatieve benadering

Auteurs

  • Peter Groot

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Nederlands, woordenschat

Samenvatting

Hoeveel en welke woorden zijn nodig voor welk niveau van tekstbegrip? Peter Groot presenteert in zijn bijdrage een mogelijke alternatieve benadering van het woordselectieprobleem. In plaats van een bepaald aantal woorden als uitgangspunt te nemen, stelt hij de vraag wat je met een bepaald aantal woorden kunt doen. Met andere woorden: hoeveel woorden van een tekst moeten bekend zijn om een zodanig hoog dekkingspercentage te bereiken, dat die tekst met begrip gelezen kan worden. Groot doet verslag van onderzoek naar met name dit laatste.

Citeerhulp

Groot, P. (1994). Tekstbegrip en woordselectie in het vreemde-talenonderwijs. Een kwantitatieve benadering. Levende Talen Magazine, 81(494), 533–536. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1303

Nummer

Sectie

Artikelen