Waarom halen jongens hogere scores dan meisjes bij het centraal schriftelijk examen moderne vreemde talen?

Auteurs

  • Karin Bügel

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, centraal examen, score

Samenvatting

Meisjes staan erom bekend dat ze beter in talen zijn dan jongens. Waarom halen ze dan toch iets minder goede resultaten op het examen? Karin Bugel geeft een verklaring, en concludeert dat er op twee fronten actie nodig is. Enerzijds zouden de leesgewoontes van meisjes bijgestuurd kunnen worden,  anderzijds moet de onderwerpskeuze van de teksten evenwichtiger.

Citeerhulp

Bügel, K. (1994). Waarom halen jongens hogere scores dan meisjes bij het centraal schriftelijk examen moderne vreemde talen?. Levende Talen Magazine, 81(486), 18–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1276

Nummer

Sectie

Artikelen