Over het nut en het (bewezen) effect van leesbevordering. Een beschouwing naar aanleiding van Helge Bonsets conclusie dat onderzoek weinig aanleiding geeft tot optimisme

Auteurs

  • Adriana Bus

Trefwoorden:

ontlezing, leesbevordering

Samenvatting

Adriana Bus en Helge Bonset discussiëren over de vragen of de ontlezing in ons land toeneemt, en zo ja, of leesbevordering deze toename zal kunnen stoppen. Reactie van Adriana Bus. Zie ook: Bonset, H. (2016). Kan leesbevordering de ontlezing stoppen? Een beschouwing naar aanleiding van empirisch onderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 30-37.

Downloads

Citeerhulp

Bus, A. (2016). Over het nut en het (bewezen) effect van leesbevordering. Een beschouwing naar aanleiding van Helge Bonsets conclusie dat onderzoek weinig aanleiding geeft tot optimisme. Levende Talen Tijdschrift, 17(4), 52–54. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1634

Nummer

Sectie

Artikelen