Zelfinzicht en sociaal inzicht opdoen in literatuurlessen; Ontwerp van een interventie voor havo 4

Auteurs

  • Marloes Schrijvers

Samenvatting

Marloes Schrijvers schetst in haar artikel een beeld van een ontwerpproces dat heeft geleid tot de ontwikkeling van zes literatuurlessen, die als doel hebben het zelfinzicht en sociaal inzicht van leerlingen in havo 4 te stimuleren. De expertise van docenten en empirische evaluaties in de klas speelden in dit proces een belangrijke rol: het streven was dat de definitieve interventie geworteld zou zijn in zowel systematisch verzamelde onderzoeksdata als de ervaringen van betrokken docenten en leerlingen. De werkwijze laat zien dat er onderbouwde uitspraken kunnen worden gedaan over de validiteit en uitvoerbaarheid van een interventie. In vergelijking met het ad hoc ontwerpen of selecteren van werkvormen, kan dit de vakdidactische praktijk ten goede komen.

Downloads

Citeerhulp

Schrijvers, M. (2018). Zelfinzicht en sociaal inzicht opdoen in literatuurlessen; Ontwerp van een interventie voor havo 4. Levende Talen Tijdschrift, 19(3), 3–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1840

Nummer

Sectie

Artikelen