Literatuuronderwijs ter bevordering van interculturele competentie; een pilotonderzoek

Auteurs

  • Esther Schat
  • Ewout van der Knaap
  • Rick de Graaff

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, iinterculturele competentie

Samenvatting

Hoe kan literatuuronderwijs in het vreemdetalenonderwijs interculturele ontwikkeling stimuleren? Door middel van een korte interventie in het vierde en vijfde leerjaar van het voortgezet onderwijs bij het vak Spaans, hebben Esther Schat, Ewout van der Knaap en Rick de Graaff onderzocht welke invloed een taalgerichte interculturele literatuurdidactiek heeft op de interculturele competentie van de leerlingen. De experimentele groepen kregen tien lessen op basis van CLIL-didactiek, met versterkte aandacht voor verwerking van culturele inhouden door middel van spreek- en schrijfvaardigheid. In de controlegroepen werden de lessen op traditionele manier gegeven, waarbij aan de hand van begripsvragen een fictionele tekst werd gelezen. De resultaten laten zien dat de experimentele groepen een significant hogere interculturele ontwikkeling doormaakten dan de controlegroepen.

Downloads

Citeerhulp

Schat, E., Knaap, E. van der, & Graaff, R. de. (2020). Literatuuronderwijs ter bevordering van interculturele competentie; een pilotonderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 21(2), 13–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2057

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>