Ervaringen van VT-leraren in het kwalitatief analyseren van leertaken

Auteurs

  • Carla Driessen
  • Mieke Brekelmans
  • Jacques Haenen
  • Gerard Westhoff

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, didactiek, leergang, leertaken

Samenvatting

VT-leraren kunnen taken in de leergang effectief vinden als zij merken dat hun leerlingen deze als plezierig en nuttig ervaren. Toch kunnen leerlingen met plezier aan een taak werken, de taak nuttig vinden en met succes uitvoeren, maar er weinig van leren. Om de effectiviteit van een taak in te schatten is inzicht nodig in kenmerken van taken die bijdragen aan de verwerving van de vreemde taal.  Het kwalitatief leren analyseren van taken richt zich op het ontwikkelen van dit aspect van professionaliteit van VT-leraren. Wat zijn  de ervaringen van leraren in het kwalitatief analyseren van leertaken?

Downloads

Citeerhulp

Driessen, C., Brekelmans, M., Haenen, J., & Westhoff, G. (2007). Ervaringen van VT-leraren in het kwalitatief analyseren van leertaken. Levende Talen Tijdschrift, 8(3), 19–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/216

Nummer

Sectie

Artikelen