Waarom het spellen en verstaan van het Frans zo lastig is

Arie Hoeflaak

Samenvatting

Het artikel van Arie Hoeflaak bevat, na een korte schets van de inhoud van het artikel ‘Pourquoi l’orthographe du français est-elle si compliquée?‘ van Henriette Walter in LTT 7(2006)2, een aantal suggesties voor de onderwijspraktijk, zowel voor het onderwijzen van spelling als het trainen van luistervaardigheid. Volgens de auteur is daarbij aandacht voor de perceptieve luistervaardigheid onontbeerlijk.


Trefwoorden


Frans; onderwijspraktijk; spelling; luistervaardigheid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.