De invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen

Auteurs

  • Erna van Hest

Trefwoorden:

ERK, toetsing

Samenvatting

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader Voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen’ (verder ERK) heeft sinds zijn publicatie in 2001 een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op taaltoetsers in binnen- en buitenland. Als gevolg daarvan is het ERK in relatief korte tijd uitgegroeid tot een kader voor taaltoetsing binnen Europa. De aantrekkingskracht van het ERK voor taaltoetsing heeft onder andere geresulteerd in de ontwikkeling van een zeer divers aanbod aan ERK-gerelateerde toetsen voor de vijf vaardigheden en de start van een grootschalig Europees peilingsonderzoek, het European Survey on Language Competences (verder ESLC). In dit artikel onderzoek ik de invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen. Naarmate het civiel effect van het ERK toeneemt, wordt de roep om ERK-gecertificeerde toetsen en het commerciële belang ervan groter. Er is geen rechtstreekse vertaling van descriptoren naar toetsdoelen en geen centrale regie over de operationalisaties van de ERK-niveaus, met als gevolg een wildgroei van kwalitatief zeer uiteenlopende ERK-toetsen. Na een sterkte-zwakte-analyse van het ERK in relatie tot taaltoetsing geef ik een overzicht van kansen en bedreigingen en pleit ik voor het professionaliseren en standaardiseren van ERK-toetsing in Europa.

Downloads

Citeerhulp

Hest, E. van. (2011). De invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 12(2), 25–32. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/67

Nummer

Sectie

Artikelen