Maatwerk bij talen leren: hoe organiseer je dat?

Toon van der Ven

Samenvatting

De laatste tijd is er veel kritiek geweest op het compentiegericht leren in het mbo; de landelijke invoering ervan is zelfs uitgesteld. Dat het ook anders kan, bewijst het ROC Eindhoven met hun succesvolle invoering van taalbeleid en competentiegericht onderwijs.

Trefwoorden


mbo; beroepsonderwijs; competentiegericht leren; taalbeleid; competentiegericht onderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.