Zo liever geen discussie

Jan van Ek

Samenvatting

De heer Mooijman tracht in Levende Talen 452 (juni 1990) de lezers
ervan te overtuigen dat het verleden jaar uitgebrachte 'Advies over de voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet
onderwijs - Moderne vreemde talen' niet deugt. Een reactie


Trefwoorden


Basisvorming; eindtermen; Moderne vreemde Talen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.