Literatuuronderwijs: met smaak leren eten

Frans Tielens, Chantal Weststrate

Samenvatting

In het vorige nummer van Levende Talen (nummer 463) heeft Fred van Beveren, de voorzitter van de VALOwerkgroep Literatuur, de werkzaamheden van deze werkgroep beschreven. Het doel van deze werkgroep was om te inventariseren op welke wijze bij de MVT het literatuuronderwijs gestalte kreeg en te kijken op welke punten men het taaloverstijgend eens zou kunnen worden om in de toekomst het literatuuronderwijs in de vreemde talen veilig te stellen. In dit nummer een daarop aansluitende bijdrage van rans Tielens en Chantal Weststrate over hetzelfde onderwerp.


Trefwoorden


Literatuuronderwijs; moderne vreemde talen; Valo Werkgroep Literatuur; havo; vwo

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.