Ambities voor vroeg Engels: Niet het lespakket bepaalt de leerlijn, maar het beoogde ambitieniveau

Auteurs

  • Marianne Bodde-Alderlieste

Trefwoorden:

Engels, basisschool, Eibo

Samenvatting

In het basisonderwijs groeit de belangstelling voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Toch wordt over de invoering hiervan niet altijd goed nagedacht. Dit artikel bespreekt vier mogelijke ambitieniveaus die basisscholen kunnen hanteren bij het bepalen van hun doelstellingen voor Vroeg Engels. Door

Downloads

Citeerhulp

Bodde-Alderlieste, M. (2015). Ambities voor vroeg Engels: Niet het lespakket bepaalt de leerlijn, maar het beoogde ambitieniveau. Levende Talen Magazine, 102(6), 22–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1513

Nummer

Sectie

Artikelen