Taalgericht vakonderwijs: tijd voor een nieuw vijfjarenplan

Maaike Hajer

Samenvatting

Maaike Hajer maakt de balans op van de inspanningen die de laatste jaren op dit punt zijn verricht. Zij schetst de kenmerken van deze vorm van onderwijs (contextrijk leren, leren in interactie en leren met taalsteun) en bespreekt de consequenties van deze aanpak op het niveau van de school en de docent. Vervolgens presenteert ze een overzicht van de ontwikkelingen die volgens haar op dit terrein de komende vijf jaar zouden moeten plaatsvinden.


Trefwoorden


taalgericht vakonderwijs, taalbeleid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.