Intonatie in het Russisch Een interview met Cecilia Odé

Auteurs

  • Esther van Loo

Trefwoorden:

Russisch, uitspraak

Samenvatting

In september 1989 promoveerde Cecilia Odé op haar proefschrift Russian Intonation: A Perceptual Description. In dit proefschrift geeft zij een beschrijving van een dertiental toonhoogteaccenten in het Russisch. Terwijl ze onderzoek deed naar de toonhoogtebewegingen in het Russisch, is ze verbonden geweest aan het Instituut voor Perceptieel Onderzoek (IPO) in Eindhoven. Tegenwoordig is ze in deeltijd werkzaam op het IPO, waar ze onderzoek verricht met betrekking tot de prosodie van het Russisch en daarnaast is ze aan de RUL verbonden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van prosodie in het Indonesisch en in het algemeen. We praten over haar onderzoek en over het intonatie-onderwijs in Nederland.

Citeerhulp

Loo, E. van. (1991). Intonatie in het Russisch Een interview met Cecilia Odé. Levende Talen Magazine, 78(466), 544–546. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1509

Nummer

Sectie

Artikelen