Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde: Gijsbrecht van Aemstel in vwo 5

Auteurs

  • Marijn van Dijk

Trefwoorden:

Nederlands, literatuuronderwijs, hertalen, vwo

Samenvatting

Historische titels voor de literatuurlijst Nederlands worden in de tweede fase van het vwo vrijwel uitsluitend in hertaling gelezen. Daarmee missen leerlingen de kans om kennis te maken met de oude tekst zelf.

Downloads

Citeerhulp

Dijk, M. van. (2015). Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde: Gijsbrecht van Aemstel in vwo 5. Levende Talen Magazine, 102(1), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/923

Nummer

Sectie

Artikelen