De positie van het Frans in Nederland in de loop der eeuwen

Marie-Pierre Recoules-Arnihac

Samenvatting

Het Frans heeft altijd een belangrijke plaats binnen het Nederlandse onderwijs ingenomen, een plaats die de laatste 25 jaar overigens behoorlijk achteruit is gegaan. Daarnaast vervult Nederland een economische rol binnen de Europese Unie, waarvan Frankrijk één van de belangrijkste partners is. En tenslotte kan de huidige ongerustheid van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven met betrekking tot de resultaten van het onderwijs in het Frans (in vergelijking met bijvoorbeeld die van Engels) aanleiding zijn de zaken eens vanuit een historisch perspectief te bekijken.


Trefwoorden


Frans; positie; geschiedenis

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.