De positie van het Frans in Nederland in de loop der eeuwen

Auteurs

  • Marie-Pierre Recoules-Arnihac

Trefwoorden:

Frans, positie, geschiedenis

Samenvatting

Het Frans heeft altijd een belangrijke plaats binnen het Nederlandse onderwijs ingenomen, een plaats die de laatste 25 jaar overigens behoorlijk achteruit is gegaan. Daarnaast vervult Nederland een economische rol binnen de Europese Unie, waarvan Frankrijk één van de belangrijkste partners is. En tenslotte kan de huidige ongerustheid van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven met betrekking tot de resultaten van het onderwijs in het Frans (in vergelijking met bijvoorbeeld die van Engels) aanleiding zijn de zaken eens vanuit een historisch perspectief te bekijken.

Citeerhulp

Recoules-Arnihac, M.-P. (1995). De positie van het Frans in Nederland in de loop der eeuwen. Levende Talen Magazine, 82(497), 81–83. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1153

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.