‘Liever lijfstraffen dan Kafka!’: Een dialoog over sociale vaardigheden en autisme

Eric Bolle

Samenvatting

Heeft Kafka inzichten op basis waarvan je autisme kunt compenseren? Die vraag werd in een lessenserie gesteld aan vwo 3-leerlingen die zelf een autismespectrumstoornis hebben.

Trefwoorden


talenonderwijs; autisme; lesidee

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.