‘En nu in rekentaal!’ Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas

Jantien Smit

Samenvatting

Hoe kunnen leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde? Deze vraag stond centraal in het promotieonderzoek van Jantien Smit. Zij ontwikkelde een repertoire van leerkrachtstrategieën waarmee leerkrachten vaktaalontwikkeling in de rekenles kunnen bevorderen. Met deze scaffolding-strategieën zetten leerkrachten de taalontwikkeling metaforisch gezien ‘in de steigers’. De analyse van leerlingteksten laat zien dat de leerlingen door de taalgerichte aanpak – zowel de taalgerichte lessen als het bieden van scaffolding-strategieën door de leerkracht – inderdaad substantiële vooruitgang boekten in het beoogde curriculumgenre voor lijngrafieken.


Trefwoorden


meertaligheid; basisonderwijs; rekenen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.