Een blik in het koffiedik: de moderne vreemde talen in de tweede fase

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, tweede fase, beleid, havo, vwo

Samenvatting

Volgens de recente tweede-faseplannen gaat er het nodige veranderen in de bovenbouw van havo/vwo. Wat voor gevolgen heeft dat voor de praktijk van het vreemde-talenonderwijs?

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1995). Een blik in het koffiedik: de moderne vreemde talen in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 82(501), 324-. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1165

Nummer

Sectie

Artikelen