Niet neuzelen over bezittelijke voornaamwoorden; Interview met Uriël Schuurs over 'Leren schrijven voor lezers'

Auteurs

  • Akke Hoekstra

Samenvatting

Op 17 mei 1990 promoveerde Uriël Schuurs op zijn proefschrift Leren schrijven voor lezers. Het effect van drie vormen van probleemgericht schrijfonderwijs op de zinsbouwvaardigheid. In dit proefschrift probeert hij een gefundeerd antwoord te vinden op de vraag of grammaticaonderwijs de schrijfvaardigheid kan helpen vergroten. Het meest genoemde argument vóór grammatica-onderwijs, nl. dat het een positieve invloed zou hebben op de schriftelijke taalbeheersing, werd in 1978 ter discussie gesteld door de Advies Commissie Leerplan Ontwikkeling-Moedertaal (ACLO-M). In Nederland was echter nauwelijks onderzoek voorhanden waarnaar men kon verwijzen voor een gefundeerd antwoord op de vraag of grammatica-onderwijs van nut kan zijn voor de schriftelijke taalbeheersing.

Het onderzoek bestond uit een drietal fasen. In de eerste fase is er een foutenanalyse uitgevoerd; de tweede fase bestond uit het ontwikkelen van cursusmateriaal; fase drie tenslotte behelsde het meten van de effecten van de cursussen op de schrijfvaardigheid van brugklasleerlingen.
Akke Hoekstra interviewde Uriël Schuurs in december 1990 naar aanleiding van het verschijnen van zijn proefschrift en de reacties die er op zijn gekomen.

Citeerhulp

Hoekstra, A. (1991). Niet neuzelen over bezittelijke voornaamwoorden; Interview met Uriël Schuurs over ’Leren schrijven voor lezers’. Levende Talen Magazine, 78(463), 366–368. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1459

Nummer

Sectie

Artikelen