Over de invoering van taalgericht vakonderwijs

Auteurs

  • Theun Meestringa

Trefwoorden:

taalbeleid, taalonderwijs, vakonderwijs, vmbo

Samenvatting

‘De afgelopen jaren heeft taalbeleid al genoeg aandacht gehad. We moeten nu prioriteren en alles concentreren op de invoering van het vmbo,’ zegt een schoolleider. Iedereen op school ziet het belang van taalbeleid, maar er ontbreekt een duidelijk beeld van hoe nu verder. Stoppen met taalbeleid lijkt dan de beste optie. Het concept wordt gedragen maar lijkt uitgeput en doorgaan op dezelfde weg lijkt zinloos. Er is echter geen breed geplaveide weg naar een hoger doel. Alleen samen zoekend via diverse kronkelweggetjes kun je proberen meer inzicht te krijgen. Samen zoeken naar betere wegen en samen je kennis en vaardigheden vergroten, komen in dit artikel naar voren als nieuwe manieren voor de verdere uitwerking van taalbeleid door de invoering van Taalgericht vakonderwijs. Wederzijdse observaties van docenten in de klas kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Downloads

Citeerhulp

Meestringa, T. (2000). Over de invoering van taalgericht vakonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 1(3), 20–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/657

Nummer

Sectie

Artikelen