Binnen- en buitenschools taalcontact en het leren van Engels

Marjolijn Verspoor, Kees de Bot, Eva van Rein

Samenvatting

In verschillende internationale onderzoeken blijkt het niveau van Engelse taalvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren een van de hoogste van Europa. Vaak wordt geopperd dat een van de belangrijkste oorzaken daarvoor niet de school, maar het Engels in de media is. Voor veel Nederlandse leerlingen is Engels bijna een tweede in plaats van een vreemde taal. In hoeverre leren Nederlandse leerlingen Engels op school of door buitenschools contact met de moderne media? Er is een bijzondere groep Nederlandse leerders voor wie Engels wel een vreemde taal is: leerlingen van reformatorische scholen hebben om religieuze motieven nauwelijks of geen contact met het Engels. Achterblijvende eindexamenresultaten zijn voor verschillende reformatorische scholen een belangrijk motief geweest om tweetalig onderwijs te starten. De aanname was dat meer contact met Engels op school het gebrek aan contact buiten de school zou moeten kunnen compenseren. De vraag in dit artikel is in hoeverre het gebrek aan buitenschools contact met de taal gecompenseerd kan worden door tweetalig onderwijs, en in hoeverre buitenschools taalcontact een rol speelt in de taalverwerving van Nederlandse leerlingen.


Trefwoorden


vo; taalniveau; sociale media; reformatorisch onderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.