Selectie en ordening; Ten geleide

Auteurs

  • Peter Jordens

Trefwoorden:

Taalverwerving, taalontwikkeling, taaldidactiek, autonomie, selectie, ordening

Samenvatting

De selectie- en ordeningsproblematiek wordt meestal gezien als een probleem voor materiaalontwikkelaars en schrijvers van leerboeken. Voor hen is selectie en ordening vooral een onderwijskundig, didactisch probleem. Daarbij wordt echter vergeten dat het selectie- en ordeningsprobleem in de eerste plaats een zaak is van degene die een taal leert. Taalleerders maken zelf uit hoe ze zich de kennis van een taal eigen maken. Het is daarom voor de taaldidactiek van belang inzicht te krijgen in de vraag hoe processen van taalverwerving en taalontwikkeling verlopen. Vanuit dit perspectief gaat het bij de selectie- en ordeningsproblematiek om de volgende vragen. Ten eerste: wat is het soort kennis waar een taalleerder iets aan heeft? En ten tweede: welk moment is voor het leren van een bepaald aspect van de taal het meest geschikt? Het gaat hier om vragen die slechts beantwoord kunnen worden wanneer we iets weten over de aard en het verloop van processen van taalverwerving. De wijze waarop iets onderwezen wordt is een kwestie van didactiek.

Citeerhulp

Jordens, P. (1990). Selectie en ordening; Ten geleide. Levende Talen Magazine, 77(456), 461–464. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1422

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.