Historische Nederlandse letterkunde in de klas

Auteurs

  • Yves Vermeulen

Trefwoorden:

Literatuurgeschiedenis, Nederlands, didactiek, werkvorm

Samenvatting

Literatuurgeschiedenis bij het vak Nederlands is weer 'in'. En terecht. Eind 1990 wezen Nicolaas Matsier en Willem van Toorn in NRC-Handelsblad op de dringende noodzaak het eigen literaire erfgoed te bewaken en de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlands (CVEN) propageerde het opnemen van historische Nederlandse letterkunde in het (eindexamen) programma. Over de manier waarop het gegeven moet worden verschillen de meningen nogal. Yves G. Vermeulen biedt een didactische werkvorm aan, waarbij leerlingen een belangrijk deel van het literatuur-onderwijs voor hun rekening nemen. Deze vorm blijkt in de praktijk voor zowel leraar als leerlingen uitermate plezierig te werken.

 

Citeerhulp

Vermeulen, Y. (1991). Historische Nederlandse letterkunde in de klas. Levende Talen Magazine, 78(459), 118–120. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1438

Nummer

Sectie

Artikelen