Oerfloed. Tweetalig voortgezet onderwijs in Fryslân

Auteurs

  • Alex Riemersma

Trefwoorden:

tweetalig onderwijs, Fries

Samenvatting

In de twintigste eeuw is het vak Fries geleidelijk aan opgenomen in het curriculum van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Hoe gaat het eraan toe op de Friese scholen?

Downloads

Citeerhulp

Riemersma, A. (2004). Oerfloed. Tweetalig voortgezet onderwijs in Fryslân. Levende Talen Magazine, 91(6), 13–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/709

Nummer

Sectie

Artikelen