Training van de woordherkenning bij het lezen in een vreemde taal; NELSON-project

Ruben Fukkink

Samenvatting

In Training van de woordherkenning bij het lezen in een vreemde taal beschrijft Ruben Fukkink de resultaten van de derde deelstudie: een experimentele training gericht op de automatisering van het leesproces. Fukkink is in zijn onderzoek nagegaan of woordherkenning in het Engels versneld en geautomatiseerd kan worden en of er transfer optreedt naar leessnelheid en tekstbegrip. Het bleek dat de woordherkenning voor een deel van de getrainde woorden werd versneld, maar niet volledig geautomatiseerd. De versnelling van de woordherkenning vertaalde zich niet in een hogere leessnelheid en een beter tekstbegrip.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; didactiek; leesvaardigheid; NELSON-project

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.