Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (3). 'En dan grijp ik in'

Auteurs

  • Kees van Esch
  • Eus Schalkwijk
  • Chantal van Summeren

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, zelfstandig leren, luistervaardigheid, spreekvaardigheid

Samenvatting

Dit is het derde artikel van een reeks die gaat over de alledaagse praktijk van zelfstandig leren met al zijn problemen maar ook zijn mogelijkheden. We beperken ons daarbij tot de vaardigheden luisteren en spreken, omdat het juist bij deze vaardigheden moeilijker lijkt om het proces van zelfstandig leren te (bege)leiden. In dit derde artikel willen de auteurs laten zien hoe leerlingen in toenemende mate zelf initiatieven ontplooien.

Downloads

Citeerhulp

Esch, K. van, Schalkwijk, E., & Summeren, C. van. (2001). Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (3). ’En dan grijp ik in’. Levende Talen Magazine, 88(2), 8–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/853

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)