MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht

Ton Koenraad, Lien Goedemé

Samenvatting

Ton Koenraad en Lien Goedemé bespreken het gebruik van MOO-technologie als didactisch hulpmiddel en leeromgeving. In hun bijdrage gaan zij na of de claims die in de literatuur ten aanzien van deze internettoepassing zijn geformuleerd in de praktijk haalbaar zijn. Voor concrete voorbeelden wordt verwezen naar het Levende Talen Magazine.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; didactiek; MOO; e-mailen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.