Videotoetsen nader bekeken

Marjoke Krikke, Huub van den Bergh, Peter Jan Slagter

Samenvatting

Sinds het begin van de jaren tachtig worden op het Cito luistertoetsen Nederlands met teksten op audiobanden en audiocassettes geproduceerd. Deze toetsen zijn bestemd voor gebruik in het schoolonderzoek als instrument ter beoordeling van luistervaardigheid Nederlands. Het afgelopen schooljaar is op het Cito nagegaan of deze luistertoetsen vervangen kunnen worden door luistertoetsen met teksten op video (voortaan: videotoetsen). Het toevoegen van beelden aan een luistertoets vergroot de levensechtheid ervan, omdat de luistervaardigheid zo 'natuurlijker' gemeten wordt. Tekstbegrip komt in het algemeen niet alleen tot stand door auditieve signalen, maar ook op basis van visuele informatie (zie Schreuder, elders in dit nummer).

Trefwoorden


Nederlands; luistertoetsen; schoolexamen; audio; video; kijk- en luistertoets

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.