Engels spreken op school? Waarom gebeurt dat zo weinig?

Laura Hermans, Kees van Esch, Piet-Hein van de Ven, Theo Bergen

Samenvatting

Met als titel ‘Engels spreken op school? Waarom gebeurt dat zo weinig?’ sluit het tweede artikel naadloos aan bij bovengenoemde discussie. Volgens Laura Hermans, Kees van Esch, Piet-Hein van de Ven en Theo Bergen ligt het voor de hand dat interactie tussen leraren en leerlingen in de doeltaal een belangrijke bijdrage levert aan het leren van die vreemde taal. Toch blijkt uit onderzoek dat zulke interactie nauwelijks plaatsvindt. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen het al dan niet voorkomen van die interactie en de opvattingen van leraren. De auteurs gaan in hun artikel eerst in op onderzoek naar interactie in het moderne-vreemdetalenonderwijs en naar de opvattingen van leraren. Daarna bespreken zij de resultaten van twee casestudies naar praktijk en opvattingen van twee leraren Engels, gevolgd door conclusies aanbevelingen voor onderwijs en verder onderzoek.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; voertaal doeltaal; lespraktijk; lio

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.