Manifeste misverstanden

Auteurs

  • Erwin Mantingh
  • Theo Witte
  • Peter-Arno Coppen
  • Ton van Haaften

Trefwoorden:

Manifest Nederlands, opinie

Samenvatting

Helge Bonset stelt in LTM (2016-3) de vraag ‘Wat is er mis met het Manifest Nederlands op School?’. Bonset plaatst kritische kanttekeningen bij de boodschap en trekt bedoelingen, draagvlak en deskundigheid van de boodschappers, de meesterschapsteams Nederlands, in twijfel. Het Manifest vertoont inhoudelijk volgens hem een gebrek aan samenhang, op onderdelen vertelt het oud nieuws of gaat het juist voorbij aan de stand van kennis en is het vaag over gewenste kennisinhouden; bovendien claimt het een te grote inbreng voor de universiteiten. Eigenbelang, een ‘valse suggestie van eensgezindheid’ en een gebrek aan kennis van het schoolvak kenmerken volgens Bonset de opstellers van het Manifest. Als aangesproken personen vatten de meesterschapsteams Nederlands zijn kritische bijdrage op als een dringende uitnodiging om een aantal mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen. Eerst komt de inhoud aan de orde, daarna verhelderen ze enkele van hun bedoelingen.

Downloads

Citeerhulp

Mantingh, E., Witte, T., Coppen, P.-A., & Haaften, T. van. (2016). Manifeste misverstanden. Levende Talen Magazine, 103(4), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1584

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>