Taalleerstrategieën in het moderne-vreemdetalenonderwijs

Peter Bimmel, Sylvia Stawski

Samenvatting

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de training van strategieën voor het leren van moderne vreemde talen. Eerst gaan we in op de vraag wat we verstaan onder taalleerstrategieën. Vervolgens bespreken we de vraag of je dergelijke strategieën aan leerlingen kunt leren en zo ja, hoe.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; leerstrategie

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.