Vernieuwt het vreemdetalenonderwijs in het vernieuwde mbo? Verslag van een verkenning

Dirk Tuin, Gerard Westhoff

Samenvatting

In het juninummer van Levende Talen werd melding gemaakt van een enquête onder alle ROC's in Nederland (Tuin 1997). Die enquête, had drie doelen: de situatie van vreemde talen In het secundair beroepsonderwijs In kaart brengen, eventuele interessante ontwikkelingen opsporen, en nagaan of opleidingen geïnteresseerd zijn in experimenten met vormen van zogeheten inhoudgeorlënteerd vreemdetalenonderwijs. De gegevens zijn verwerkt. Een verslag.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; mbo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.