Doeltaal is voertaal: ook bij toetsen? Leesvaardigheidstoetsen op A2 en B1 niveau onderzocht

Tamara Thomassen, Hilde Haquebord

Samenvatting

In Nederland wordt het gebruik van doeltaal = voertaal gestimuleerd omdat dit bevorderlijk is voor de taalverwerving van een vreemde taal. Maar geldt doeltaal = voertaal ook bij toetsen? Tamara Thomassen en Hilde Hacquebord rapporteren over een onderzoek onder Nederlandse leerlingen bij wie toetsen voor leesvaardigheid Engels op resp. A2- en B1-niveau zijn afgenomen in twee versies: de ene met de vragen geformuleerd in het Nederlands en de andere versie met dezelfde vragen geformuleerd in het Engels. Gemiddeld genomen maakte de voertaal van de toetsen geen verschil, noch bij de A2- noch bij de B1-toets. Maar bij de B1-toets presteerden de zwakke leerlingen relatief beter op de Nederlandse versie; bij de A2-toets scoorden de sterke leerlingen juist beter op de Engelse versie van de toets.


Trefwoorden


doeltaal voertaal; leesvaardigheid; toetsen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.